دانلود*مبانی نظری و پیشینه هوش چندگانه و تفکر انتقادی*

مبانی نظری و پیشینه هوش چندگانه و تفکر انتقادی|aqe50685718
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه هوش چندگانه و تفکر انتقادی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . 2 - 1 - بخش اول : هوش .................................................................................... 9 2 - 1 - 1 - مقدمه :.............................................................................................. 9 2 - 1 - 2 - مشکل تعریف هوش : ........................................................................... 9 2 - 1 - 3 - تعریف هوش : .................................................................................... 9 2 - 1 - 4 - هوش و مسئله طبيعت ـ ‏ تربيت : ............................................................ 12 2 - 1 - 5 - عوامل موثر بر هوش : ..................................................................... 13 2 - 1 - 6 - انواع آزمونهای هوش : ...................................................................... 13 2 - 1 - 7 - طبقات هوش : ................................................................................. 14 2 - 1 - 8 - تاریخچه و نظريه‌هاي مربوط به هوش : ................................................. 14 2 - 1 - 9 - انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : ............................................................ 19 2 - 2 - بخش دوم : تفکر انتقادي : ....................................................................... 23 2 - 2 - 1 - مقدمه :........................................................................................... 23 2 - 2 - 2 - اهمیت افکار انسان :........................................................................... 24 2 - 2 - 3 - انوع افکار انسان : ............................................................................. 24 2 - 2 - 4 - افکار هدفمند در مقابل افکار بی‌هدف : .................................................... 25 2 - 2 - 5 - عوامل بستر ساز تفكر : ..................................................... ................ 25 2 - 2 - 6 - فکر نقاد : ....................................................................................... 27 2 - 2 - 7 - تعريف تفكر انتقادي : ................. ....................................................... 28 2 - 2 - 8 - اهمیت و ضرورت تفكر انتقادي : .......................................................... 29 2 - 2 - 9 - مفهوم تفکر انتقادی :........................................................................... 30 2 - 2 - 10 - مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :...................................................... 30 2 - 2 - 11 - ویژگی های تفکر انتقادی : ................................................................ 31 2 - 2 - 12 - اجزای اصلی تفکر انتقادی :............................................................... 32 2 - 2 - 13 - مهارت تفکر انتقادي : ...................................................................... 34 2 - 2 - 14 - تفكر انتقادي در اسلام ....................................................................... 36 2 - 3 - بخش سوم : پیشینه تحقیق :....................................................................... 38 2 - 3 - 1 - مقدمه :........................................................................................... 38 2 - 3 - 2 - تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :........................................................ 38 2 - 3 - 3 - تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ........................................................... 39 2 - 1 - بخش اول هـوش 2 - 1 - 1 - مقدمه با وجودی که « هوش » یکی از آن موضوعاتی است که در حوزه روان‌شناسی ، بسیار مورد بحث قرار گرفته است امّا تعریف استانداردی از این که چه چیزی دقیقاً تشکیل دهنده « هوش » است وجود ندارد . برخی پژوهشگران هوش را یک قابلیت منفرد و عمومی می‌دانند در حالی که برخی دیگر اعقتاد دارند که هوش دربرگیرنده دامنه‌ای از مهارت‌ها و استعدادهاست . هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روان شناسان بوده و در طول تاریخچه روانشناسی تلاش بر