دانلود*پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه گرایش های تفکر انتقادی*

فصل دوم پایان نامه گرایش های تفکر انتقادی,مبانی نظری گرایش های تفکر انتقادی,پیشینه تحقیق گرایش های تفکر انتقادی,پیشینه داخلی گرایش های تفکر انتقادی,پیشینه خارجی گرایش های تفکر انتقادی,پیشینه پژوهش گرایش های تفکر انتقادی,پیشینه نظری گرایش های تفکر انتقادی,ادبیات نظری گرایش های تفکر انتقادی,چارچوب نظری گرایش های تفکر انتقادی|aqe50685718
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه گرایش های تفکر انتقادی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گرایش های تفکر انتقادی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات116حجم220/889 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری گرایش های تفکر انتقادی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

اگر فرهنگ، مطابق با ارزش‌های خود، رفتارهای ارتباطاتی‌ای را قابل قبول بداند که تسهیل‌کننده رشد گرایش‌های تفکر انتقادی هستند، این گرایش‌ها رشد پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت، فرهنگ از طریق تأیید رفتارهای ارتباطاتی ناسازگار با گرایش‌های تفکر انتقادی مانع از رشد این گرایش‌ها خواهد شد. کاکای (2001) در بخش کمّی‌ تحقیق کمّی– کیفی ‌خود به بررسی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی دو متغیر تلقي از خود مستقل [از ديگران] و تلقي از خود وابسته [به ديگران] در مورد گرایش‌های تفکر انتقادی پرداخته است. طبق نظـر گوديكـانست ، تینگ- تومی، نیشیدا ، کیم و هیمن (1996) فردگرايي- جمع‌گرايي بر رفتارهاي ارتباطاتي از طريق تلقي و برداشتی كه فرد از خود دارد اثر مي‌گذارد. به طور کلی، تلقي از خود شيوه‌اي است كه فرد به وسيلة آن در مورد خود مي‌انديشد و به برداشتی كه فرد از افكار، احساسات و اعمال خود در ارتباط با ديگران دارد، برمي‌گردد.


این تلقي و تعبير و تفسير فرد از خود از طريق فرايند اجتماعي شدن ايجاد مي‌شود و چهار‌چوب فرهنگ جامعه‌اي كه فرد در آن زندگي مي‌كند، آن را به وجود مي‌آورد (ماركوس و كيتاياما، 1991). به عبارت ديگر، بسته به فرهنگ جامعه‌اي كه فرد در آن زندگي مي‌كند، فرد مي‌تواند تلقي یا برداشتی مستقل يا وابسته از خود داشته باشد. تلقي از خود مستقل شامل اين عقيده است كه خويشتن ، موجوديتي منحصر به فرد، متمايز و خودمختار دارد. در فردي كه چنين برداشتی از خود دارد، رفتار بيشتر به وسيلة افكار، احساسات و نگرش‌هاي دروني خود فرد برانيگخته مي‌شود تا افكار، احساسات و نگرش‌هاي دروني ديگران. در مقابل، تلقي از خود وابسته شامل اين نظر است كه رفتار فرد در اكثر موارد به وسيلة حفظ هماهنگي و همسازي با ديگران برانگيخته مي‌شود (ماركوس و كيتاياما، 1991). در نتيجه، رفتارها نتيجة تمركز بر احساسات، نيازها و خواسته‌هاي ديگران هستند. اعضاي تمام فرهنگ‌ها كمابيش هر دو تلقي از خود مستقل يا وابسته را دارند، امـا يكي از ايـن دو تمايل گرايش دارد غالب باشد (گوديكانست، 1997). مطالعات دريافته‌اند تلقـي از خود مستقـل [از ديگـران] با فـردگـرايـي و تلقـي از خود وابستـه [به ديگران] با جمع‌گرايي ارتباط دارد (گوديكانست و همكاران، 1996).


فهرست مطالب

تعریف عملیاتی گرایش های تفکر انتقادیفصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش گرایش های تفکر انتقادی

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- تاريخچه و مباني نظري تفکر انتقادی 44
2-1-1- تفکر انتقادی 45
2-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان:
پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990 48
2-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی 50
2-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی 50
2-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی 52
2-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش 52
2-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی 54
2-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی 55
2-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی 56
2-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن به زمینه‌ای خاص 57
2-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر 58
2-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی 60
2-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 61
2-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد 75
2-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی 81
2-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و گرایش‌های تفکر انتقادی 82
2-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد و گرایش‌های تفکر انتقادی 85
2-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 88
2-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه و گرایش‌های تفکر انتقادی 96
2-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی 99
2-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 101
2-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی 104
2-3- فرضيه‌هاي پژوهش 106
2-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 108

پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"